Därför får Anton Hysén frågor om sitt sexliv

av RetorikKalle

Vad betyder det Anton Hysén dansar med Sigrid Bernson i Let’s Dance? Är det ett steg mot ett samhälle där alla accepteras som de är, eller ett bevis för att alla förr eller senare måste anpassa sig till heteronormen? Huruvida Antons framgångar på dansgolvet bli en berättelse om acceptans eller anpassning beror på vilka aspekter vi lyfter fram.

Hyséns deltagande i Let’s Dance visar hur berättelser kan fylla dubbla funktioner. Dels avdramatiserar berättelser de konflikter som finns inbyggda i samhället. Det sker genom att de får oss att tolka och förstå det som bryter mot eller utmanar ordningen som något som ändå hör till den. Dels kan berättelser få oss att ifrågasätta om världen verkligen måste se ut som den gör. I detta uppställande av ett alternativ till det rådande finns fröet till uppror.

När Hysén dansar Paso Doble avdramatiseras den homosexuella identiteten. På samma sätt har Eva Dahlgrens och Jonas Gardells närvaro i offentligheten bidragit till att homosexualitet inte längre ses som lika hotfullt. Samtidigt kan man inte låta bli att drömma om en värld där Hysén slipper få frågor om sitt sexliv, där han får dansa med vem eller vilka han vill utan att det väcker uppmärksamhet och där han får bejaka både sina manliga och kvinnliga sidor. Kanske till och med om en värld där inte allt handlar om att vinna eller slås ut.

Riktig framgång har vi nått den dag vi ser Hysén som en fotbollsspelare i första hand och inte som bög. Att Aftonbladet spekulerar om relationen mellan Anton Hysén och Tobias Karlsson på samma sätt som de beskriver förhållandet mellan Molly Nutley och Calle Sterner visar ändå att Hyséns deltagande i tävlingen är ett steg åt rätt håll.

Annonser