Vår fixering vid etnicitet gynnar terroristerna

av RetorikKalle

Anders Behring Breivik hoppas att fler ska följa hans exempel och utföra terrordåd. För att vi ska kunna förhindra att Breivik får som han vill behöver vi förstå vad som gör människor till terrorister.

Forskarna Casebeer och Russell, som hjälper USA:s försvarsmakt att bekämpa terrorism, hävdar att man inte väljer att bli terrorist efter att ha fattat ett rationellt beslut baserat på fakta, utan för att man påverkats av kraften i en berättelse.

Terroristernas berättelse ser i grunden likadan ut, oavsett om de råkar heta Anders Behring Breivik eller Taimour Abdulwahab. Det är en berättelse om två grupper som möts i en kosmisk strid där den egna gruppens identitet och värdighet står på spel och där konsekvenserna vid en förlust inte går att föreställa sig.

Casebeer och Russell menar att den som vill bekämpa terrorismen måste förstå motståndarens berättelser. Först när man förstår den roll berättelser spel för terrororganisationer kan man utforma en strategi för att underminera dessa berättelsers effektivitet och på så sätt bekämpa och besegra terrorismen. Att formulera effektiva mot-berättelser är enligt dem en nödvändig del av varje seriöst försök att bekämpa terrorism.

En del i denna mot-berättelse är att lyfta fram en annan aspekt av identiteten än den som dominerar i terroristernas berättelse. Ett sätt att bekämpa terrorism kan därför vara att prata mindre om etnicitet och mer om klass.

Annonser