SD läser vårpropositionen som fan läser bibeln

av RetorikKalle

SD försöker få berättelsen om de utmaningar Sverige står inför att handla om en enda sak – invandring. Vilket problem det än må handla om så är minskad invandring alltid lösningen. För att lyckas med detta tvingas partiet använda kreativa metoder när de hänvisar till fakta och källor. Ett exempel är när Jimmie Åkesson och Erik Almqvist på DN debatt idag citaterar ur regeringens vårproposition där regeringen konstaterar ”att den demografiska utvecklingen varit ogynnsam”.

Den som läser debattartikeln får, av det sammanhang Åkesson och Almqvist placerar citatet i, intrycket att regeringen syftar på invandringen. Men den som går till källan, och läser sidan 38 i vårpropositionen, ser att regeringen i själva verket beskriver hur den andel av befolkningen som är i åldern 25-64 år har minskat. På så sätt får SD det inte bara att framstå som om regeringen delar deras problembild, dessutom förvandlar partiet lösningen på den demografiska utmaningen – att låta fler personer i arbetsför ålder invandra till Sverige – till problemet.

Annonser