Sluta ducka Carl Bildt och Ewa Björling

av RetorikKalle

Daniel Öhman på Ekot har tröttnat på ministrar som vägrar svara på frågor. Varje gång en minister inte tackar ja till en intervju så twittrar Daniel om det. Det har blivit ett antal tweets vid det här laget.

Journalisterna på Sveriges Radio har länge haft svårt att få ministrar att ställa upp och debattera med politiker från oppositionen eller företrädare för intresseorganisationer. På senare tid verkar det även ha blivit vanligare att ministrar tackar nej till intervjuer.

PR-konsulten Mattias Ronge menade i Studio Ett att strategin bakom ministrarnas tystnad kan vara att få en politisk affär att självdö av brist på ny information. Att döma av livslängden på Lundin- och Saudiaffärerna har det inte varit någon framgångsrik strategi. Istället har regeringen genom sin tystnad överlåtit åt andra att forma berättelsen om regeringens politik.

Så länge regeringen hade medvind i opinionen fungerade strategin. Nu riskerar den att slå tillbaka. Inte nog med att en minister som vägrar svara på frågor överlåter åt andra att beskriva den egna politiken. I förlängningen hotar tystnaden även bilden av regeringen. Daniel Öhmans tweets ger bilden av en passiv regering som vägrar ta ansvar för sina egna beslut.

Annonser