Så försöker Ewa Björling styra DN-intervjun

av RetorikKalle

Intervjun med handelsminister Ewa Björling i Dagens Nyheter är ett lärorikt exempel på vilka tekniker politiker använder för att styra intervjuer. En enda mening från ministern innehåller tre olika metoder.

”Ska vi ge exempel också? Om vi har tio minuter på oss tycker jag det är bättre att vi pratar om det generella.”

  1. Sätt upp en tidsram för intervjun.
  2. Styr vilka ämnen intervjun ska handla om.
  3. Välj vilka frågor du vill svara på och inte svara på.

Men intervjun är också ett lysande exempel på hur journalister kan avslöja dessa tekniker. Det är precis det DN-journalisten Kristoffer Örstadius gör genom att publicera interjvun i sin helhet med frågor och svar.

Annonser