Ilmar Reepalus tankefel

av RetorikKalle

Det är inte rimligt att som Ilmar Reepalu begära att den judiska församlingen i Malmö ska ta avstånd från Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza. Reepalus krav är lika orimligt som kravet att muslimska församlingar ska ta avstånd från terrordåd utförda i islams namn.

Kraven är orimliga därför att de bygger på föreställningen att de befolkningsgrupper i Sverige som församlingarna representerar har ett ansvar för vad någon annan gör i deras religions namn. Så är det naturligtvis inte. Ingen kan bara utifrån sin religionstillhörighet ha ett ansvar för handlingar som utförs av någon annan med samma religion.

Det orimliga ligger också i att dessa krav bara ställs på dem som representerar minoriteter i samhället. För ingen har väl kommit på idén att begära att svenska kyrkan ska ta avstånd från de terrordåd Anders Behring Breivik genomförde i kristendomens namn?

Den främlingsfientliga berättelsen om Sverige idag försöker dela in oss i ett vi och ett dem. Den gör det genom att definiera oss som gruppmedlemmar med ansvar för varje handling som någon i gruppen utför, istället för som individer med ansvar för våra egna handlingar. En del av vårt ansvar som individer är att välja om vi vill bidra till denna berättelse.

Annonser