Löfven på väg upprepa Palmes misstag

av RetorikKalle

En berättelse om Socialdemokratins historia är den om kappvändarna. Den beskriver ett parti som under 60- och 70-talets vänstervåg lyckades krama ihjäl sina kritiker och behålla makten genom att anpassa sin politik till de stämningar som då rådde i samhället.

Men det är också berättelsen om ett parti som när 70-talet övergick i 80-tal och vänstervinden mojnade inte var tillräckligt snabba att åter vända kappan efter vinden. Förslaget om löntagarfonder blev en belastning för Socialdemokraterna i en tid av högervindar.

På samma sätt kan partiets uppslutning bakom marknadslösningar komma att visa sig vara ett misstag när vinden åter vänder. När Socialdemokraterna på 60- och 70-talet gick åt vänster för att anpassa sig blev de sårbara för ett angrepp från höger. Idag är de, efter att under tre decennier ha gått åt höger, istället sårbara för ett angrepp från vänster.

Annonser