Från folkhemsbyggare till girigbukar

av RetorikKalle

Rubriken från framsidan till senaste numret av Minnenas journal syftar på bankerna, men skulle lika gärna kunna handla om Socialdemokraterna. Ett parti som fått illustrera berättelsen om hur det svunna solidariska Sverige förvandlades till en nation av empatistörda egoistister.

Att det är just Socialdemokraterna som hängs ut beror inte på att företrädarna för detta parti skulle vara större girigbukar än andra. Det är fler än Pär Nuder som plockar ut feta politikerpensioner och det är inte bara Thomas Östros som använder sina kontakter från politiken för att tjäna pengar i näringslivet. När partiledarna samlades till det berömda gruppfotot i Riksdagen spelade det ingen roll att den klocka Fredrik Reinfeldt hade på sig kostade flera gånger mer än Mona Sahlins väska. Det var ändå den röda väskan som väckte kritik.

Berättelser byggs inte av fakta utan av symboler, kontraster och konflikter. Socialdemokraterna är helt enkelt en bättre symbol då de är just detta breda folkrörelseparti som vi förknippar med det gamla fina Sverige där ingen tänkte på sig själv och alla hjälptes åt. När socialdemokrater ertappas med ett girigt beteende uppstår en effektiv kontrast till bilden av partiet. Giriga moderater kan inte på samma sätt illustrera berättelsen om Sveriges förvandling, eftersom partiet aldrig stått för solidaritet.

Att det svunna lyckorike som Sverigedemokraterna och andra nostalgiker målar upp aldrig existerat spelar inte heller någon roll för berättelsens bärkraft. Den fiktiva Bullerby-idyllen fungerar som en utmärkt motpol mot dagens dekadens.

Vad kan då Socialdemokraterna göra? Att klaga på att man blir orättvist behandlade av media hjälper föga. Istället måste partiet handla utifrån en förståelse för berättelsers betydelse och en insikt om vilken roll man blivit tilldelad i berättelsen. Vad SAP kan göra är att lyfta fram de aspekter av den egna partiorganisationen som passar in i idealbilden av det folkliga och oegennyttiga Sverige.

Socialdemokraterna borde prata mer om det arbete som partiets fritidspolitiker uträttar runt om i landet. Men det räcker inte med att prata. Att handla är alltid starkare kommunikation än att prata. Socialdemokraterna borde lära av Socialistiska Partiet i Holland.  De har nått stora framgångar genom sitt ambitiösa arbete för att återuppbygga välfärden i utsatta områden. Socialdemokraterna måste ta upp kampen med Sverigedemokraterna i de förorter och bruksorter där partiet idag syns och hörs alldeles för lite.

När Socialdemokraterna berättar hur stolta de är över sin historia förstärker de bara Sverigedemokraternas berättelse om det socialdemokratiska sveket. Därför bör Stefan Löfven istället betona vad partiet gör idag. Bara så kan han förflytta den socialdemokratiska berättelsen från ”Vi byggde landet” till ”Vi bygger landet”.

Annonser