Gärna nytt program, men först en rejäl klassanalys

av RetorikKalle

Aktuellt i Politiken berättar om en ambitiös undersökning av hur väljare och medlemmar ser på Socialdemokraterna. Många intressanta insikter och kloka slutsatser, som att partiets politik och kommunikation inte enbart kan rikta sig till de svagaste i samhället. Men här finns också den förhastade slutsatsen att ett minskat klassröstande gör att det inte längre är lika relevant att definiera politiska målgrupper utifrån klass.

Den som vill förstå hur väljarna resonerar och röstar kan inte bortse från deras klasstillhörighet. Men det krävs en mer mångdimensionell klassanalys än den som begreppen arbetarklass, medelklass och överklass ger.

  • Inkomst är en dimension i en sådan klassanalys. Idag tjänar delar av den traditionella arbetarklassen mer än en del av dem som räknas till medelklassen. Och med inkomst följer status. Därför är det inte självklart att en socialsekreterare idag har högre status än en rörmokare.
  • Inflytande över det egna arbetet är en annan dimension. De tjänstemän som tvingas bli småföretagare med sin gamla arbetsgivare som enda kund, har snarare förlorat än vunnit i inflytande. Och hur fria är egentligen yrken som journalist och läkare idag?
  • Anställningstrygghet är ytterligare en dimension. Arbetskraftsreserven inom vården och restaurangbranschen som sitter och väntar på att telefonen ska ringa är lika långt från en fast anställning som journalisten som gång på gång blir utlasad, även om den senare har högskoleutbildning.

Bara med hjälp av en sådan mångdimensionell klassanalys kan Socialdemokraterna prestera ett alternativ till den moderata berättelsen om Sverige. När Moderaterna ställer gruppen arbetande mot gruppen bidragstagare behöver Socialdemokraterna kontra med en egen uppfattning om hur gruppindelningen i dagens Sverige ser ut. Och då måste partiet prata om klass. Annars godtar de Moderaternas bild av de arbetande som en homogen grupp där alla från direktörer till restaurangbiträden ingår och har samma intressen.

Annonser