Olika berättelser om arbetslöshetens orsaker

av RetorikKalle

Det är hög tid att sluta älta Reinfeldts groda och börja diskutera varför arbetslösheten är högre bland unga, äldre och utrikesfödda och vad vi kan göra åt det.

I diskussionen om arbetslösheten finns olika konkurrerande berättelser om dess orsaker. Den berättelse som för tillfället dominerar i debatten styr vår problembild och därmed var vi söker lösningarna.

  • Här finns berättelsen om att facket skapat arbetslösheten genom att driva upp kvinnors och ungdomars löner. De som menar att problemet är att arbetskraften är för dyr föreslår sänkta löner för vissa grupper.
  • En annan berättelse handlar om att allt är de arbetslösas fel. De som tror att de arbetslösas lättja är problemet vill förstärka incitamenten att gå från arbetslöshet till arbete genom att sänka ersättningen till arbetslösa.
  • Ytterligare en berättelse handlar om att vissa människor aldrig får en chans att visa vad de går för eftersom de sorteras bort på grund av sitt efternamn eller ålder. De som hävdar att diskriminering gör att vissa grupper har svårare att få jobb vill stärka arbetet för likabehandling.

Jag hoppas att vi nu kan komma vidare och diskutera vad vi kan göra för att fler unga, äldre och utrikesfödda ska få ett arbete. Men innan vi kan börja söka lösningar måste vi enas om vilken berättelse som bäst förklarar vad som orsakar problemet.

Själv menar jag att just det faktum att dessa tre grupper har högre arbetslöshet talar för att diskriminering är problemet. Jag har svårt att se alla invandrare som en grupp med gemensamma drag. Än mer osannolikt verkar det att unga, äldre och utrikesfödda skulle förenas i sin ovilja att arbeta. Att många högskoleutbildade invandrare arbetar i låglöneyrken är också ett faktum som jag menar talar emot att det skulle handla om lättja.

Annonser