Nio kontrollfrågor efter pitchen

av RetorikKalle

Som kommunikatör är det lätt att bli imponerad av de förslag till berättelser som reklambyråer presenterar. Samtidigt har jag flera gånger upplevt att diskussionen som följer på pitchen inte alltid på ett strukturerat sätt synar förslagets potential.

I min uppsats Jakten på berättelsen försökte jag därför konstruera en modell för att testa berättelsers potential. Modellen fungerar för alla som vill använda någon form av berättelse för att kommunicera med en målgrupp. De kan då testa berättelsens potential på ett systematiskt sätt genom att ställa nedanstående frågor.

  1. Har vi den trovärdighet som krävs för att berätta om det ämne berättelsen rör?
  2. Presenterar vi en rationell lösning för att uppnå eller undslippa den känsla berättelsen väckt?
  3. Stämmer den bild av verkligheten vi presenterar överens med målgruppens bild?
  4. Innehåller vår berättelse både vinnare och förlorare?
  5. Berättas den ur en grupps perspektiv?
  6. Lämnar berättelsen utrymme för mottagarna att vara medskapande?
  7. Svarar berättelsen mot ett viktigt och otillfredsställt behov hos målgruppen?
  8. Finns det en karaktär i berättelsen som målgruppen kan identifiera sig med?
  9. Stöds eller störs berättelsen av andra berättelser?

Naturligtvis görjag  inte anspråk på att ha konstruerat en modell som passar i alla situationer och till alla behov. Tvärtom är det fritt fram för den som vill anpassa modellen att lägga till eller dra ifrån hypoteser och frågor.

Annonser