Dags att skriva om berättelsen om Sverige

av RetorikKalle

En brittisk forskare konstaterade under ett besök i Sverige nyligen att något verkade ha hänt med vårt land. Hon hade alltid betraktat Sverige som landet där allting fungerar. Men under detta besök hade hon plötsligt råkat ut för såväl krånglande kopieringsmaskiner, som försenade pendeltåg och stillastående hissar.

Kanske är det en sådan blick från utsidan som krävs för att upptäcka att något stort hänt. För ibland går genomgripande förändringar så fort att vi som är mitt i dem inte riktigt förstår vad som händer. Som nu när vi läser om hur trygghetssystemen i Sverige på bara några år rasat från en internationell tätposition till medelmåttighet.

Vi vaknar upp till en ny verklighet och måste skriva om berättelsen om Sverige. Men för att förstå var vi befinner oss och hur vi hamnade här måste vi veta var vi kommer ifrån. Och det är om möjligt än svårare att få reda på. För vari består egentligen det genuint svenska som så många vill återvända till? Vad menar de som säger att vi ska återvända tillbaka till det gamla Sverige, eller att vi ska återupprätta folkhemmet?

En sak som är klar är att det riktigt svenska aldrig verkar vara något som existerar nu, utan ett dimmigt förflutet. Och det mytiska folkhemmet är sällan daterat till det 1980-tal då välfärdsstaten var som mest utbyggd utan snarare till ett 30- eller 50-tal då mycket av det som vi idag förknippar med välfärden ännu saknades, som daghem och högskolor. Därför behöver vi en ny berättelse om var vi kommer ifrån, var vi befinner oss och vilket Sverige vi vill se i framtiden.

Annonser