Allt för få skriver för arbetarklassens män

av RetorikKalle

Många olika metoder har prövats för att med ord bekämpa Sverigedemokraterna. Hittills har få av dem varit framgångsrika.

Ett sätt har varit att möta dem i debatt. Den metoden har inte varit någon succé. Många är de politiker från etablerade partier som tvingats konstatera att de underskattat partiets representanter. Sverigedemokraterna har oftast vunnit både debatterna och publikens sympatier.

Ett annat sätt är att försöka avslöja att det bakom fasaden av kritik mot invandringspolitiken döljer sig främlingsfientliga åsikter. Radioprogrammet Kaliber i P1 lyckades med hjälp av dolda mikrofoner fånga både ord och visor från Sverigedemokraterna. Men effekten av reportagen blev inte den avsedda. Istället kom de att bekräfta Sverigedemokraternas berättelse om hur partiska media förföljer partiet.

Och försöken att istället för ord använda våld har gett än mer katastrofala resultat. De har varit rent kontraproduktiva eftersom de bekräftat den berättelse Sverigedemokraterna sprider om sig själva som partiet vars medlemmar hotas och misshandlas för att de vågar säga sanningen.

Mot bakgrund av dessa misslyckaden är det spännande att läsa om den radikalt annorlunda metod en av Sveriges mest lästa politiska bloggare valt för att med ord bekämpa Sverigedemokraterna. Anders Svensson konstaterar i ett inlägg på sin blogg att han är en av alltför få bloggare som skriver för arbetarklassens män.

”Jag skriver om de problem som arbetarklassen har i vardagen och det som skapar problem för arbetarklassen i vardagen, bilbränder, brottslighet, fattigdom, nedskärningar, dålig sjukvård, privatiseringar, dåliga bussar, dyr kollektivtrafik.”

Valet av ämnen har ett tydligt syfte. Att sno läsare från sverigedemokratiska bloggar. Så här kan det låta när Anders Svensson utmanar den sverigedemokratiska berättelsen om att brottsligheten är ett direkt resultat av invandringen:

”Utvecklingen i det svenska samhället med en ökande segregation, stor arbetslöshet, speciellt bland ungdomar och i vissa invandrargrupper leder till ekonomiska och sociala problem. En del ungdomar försöker lösa dessa problem genom att skaffa sig makt och pengar genom att inneha skjutvapen och att råna folk.

Den ökade segregationen och de ökade klyftorna i samhället beror ytterst på den politik som regeringen för (och som alla regeringar sen mitten av 1980-talet fört).”

Anders Svensson har tänkt igenom vad han vill uppnå och hur han ska göra det. Därför har han ställt en fråga som alla vi som sysslar med kommunikation borde ställa oss. En fråga vars svar är avgörande för vår berättelses förmåga att övertyga: Stämmer den bild av verkligheten vi presenterar överens med målgruppens bild?

Annonser