Så kan vinster i välfärden bli Vänsterpartiets vinnarfråga

av RetorikKalle

Tre färska nyheter visar att välfärden fortsätter att vara en viktig fråga i debatten. Moderaterna planerar att vinna valet på att framstå som välfärdskramare. LO-kongressen säger nej till vinstdrivande verksamheter i välfärden. Och Kaliber i P1 avslöjar bluffen bakom de goda resultat som vårdgarantin påstås ha gett.

Jag var på många intressanta seminarier i Almedalen ifjol. Men ett satte större avtryck än de andra. Det var en intresseorganisation för företag i den i skattefinansierade välfärden som bjudit in politiker från riksdagspartierna för att höra hur de såg på vinster i välfärden. Två saker gjorde seminariet minnesvärt. Dels att det blev uppenbart hur oroliga företagen var att partierna skulle inskränka deras möjligheter att tjäna pengar. Och dels att Lars Ohly var så ensam om att säga nej till vinster i välfärden.

Trots Vänsterpartiets monopol på denna tydliga position i en tung politisk fråga har partiet inte lyckats växla in det i framgångar i opinionen. Världens bästa välfärd var Vänsterpartiets paroll i valet 2010. Men den var inte kopplad till en fungerande politisk berättelse. Till nästa val kan partiet behålla både politiken och parollen. Men det krävs en ny politisk berättelse.

Jag tror att Vänsterpartiet kan hitta en berättelse genom att lyssna till erfarenheterna hos dem som arbetar i välfärden. En berättelse jag själv snappat upp är om hur de som arbetar inom välfärden blir allt färre medan de som kontrollerar dem blir allt fler.

En kompis som arbetar i skolans värld berättar om hur besöken från skolinspektionen kommer allt tätare samtidigt som skolan hon arbetar på får sänkta anslag. Det är en tydlig illustration av hur satsningar på välfärden idag inte handlar om att tillföra nya resurser utan om fler kontroller. Samtidigt förstår de flesta att det inte räcker med målstyrning och utvärderingar för att få en fungerande välfärd. Vänsterpartiets berättelse skulle kunna handla om att vi behöver fler som jobbar i välfärden, inte fler som kontrollerar att de gör sitt jobb.

Annonser