Så skapar vi en inkluderande svenskhet

av RetorikKalle

När Qaisar Mahmoud berättar om sin nya bok ”Jakten på svenskheten” i Studio Ett jämför han Sverige med ett fotbollslag eller en arbetsplats. I sådana grupper vill vi skapa en vi-känsla för att förbättra prestationen. Samma sak borde naturligtvis gälla även Sverige. Om alla som bor här känner sig delaktiga i svenskheten så blir vi en bättre nation.

Hur ska vi då gå till väga för att skapa denna inkluderande svenskhet? Jag tror att vi måste skapa en berättelse om vad det innebär att vara svensk som vi alla känner oss delaktiga i.

Vår identitet är något vi konstruerar genom att berätta om oss själva. Det gäller inte bara för individer utan även för kollektiv. De grupper vi tillhör, som exempelvis gruppen svenskar, använder berättelser för att bygga en bild av oss själva som kollektiv. För att vi alla ska kunna känna oss som medlemmar i gruppen svenskar måste därför de berättelser vi använder för att förstå och beskriva oss själva passa ihop med berättelsen om svenskheten.

Denna inkluderande berättelse om svenskheten kan vi bara skapa i kamp mot dem som vill se en exkluderande berättelse. När Björn Söder ifrågasätter att Loreens seger är en seger för Sverige så är det ett led i denna kamp mellan olika berättelser om vilka vi svenskar är.

Konflikterna i ett samhälle tar sig ofta uttryck i en kamp om berättelser. Vi använder berättelser för att skapa grupper och definiera deras identitet och agenda. Kampen kan också, som i detta fall, handla om vilka som har rätt att betrakta sig som medlemmar i gruppen. Och efter Björn Söders klavertramp står det just nu 1-0 till alla oss som vill se en berättelse om svenskheten som passar ihop med de berättelser om sig själva som Loreen och Qaisar gett oss.

Annonser