Reinfeldt på väg upprepa Juholts misstag

av RetorikKalle

För inte så länge sedan klagade många socialdemokrater på hur media behandlade partiet. Kritiken gick ut på att media hårdgranskade Sahlin och Juholt medan Reinfeldt slapp undan. I takt med att Socialdemokraternas opinionssiffror stigit har dock klagomålen tystnat. Istället börjar nu Reinfeldt klaga på att media är för hårda mot Moderaterna.

När debattörer anklagar media för partiskhet brukar de föra fram två olika förklaringsmodeller. Vänstertyckare, som hävdar att media missgynnar Socialdemokraterna, påpekar att många medier har ägare som politiskt står alliansen nära. Och högerdebattörer, som menar att media missgynnar Moderaterna, pekar på att journalister står längre till vänster än väljarna.

Inget av dessa förhållanden kan dock förklara den förändring som skett det senaste halvåret. För så snabba och stora förändringar har knappast skett i ägarbilden eller i journalisternas politiska sympatier. Förklaringen till att media tidigare granskade S och nu istället synar M får man söka på annat håll.

Förklaringen ligger i att media jagar en berättelse. Medias bevakning av de politiska partierna följer samma regler som fiktionen. För att berättelsen om politikerna och deras partier ska bli intressant måste den innehålla kontraster. Därför beskriver media nu Fredrik Reinfeldt som en skugga av sitt forna jag och Stefan Löfven som Socialdemokraternas räddare i nöden.

Mediedramaturgin anknyter till arketypiska berättelser som vi lyssnare, läsare och tittare är bekanta med. Vi älskar berättelsen om hur högmod går före fall lika mycket som berättelsen om den uträknade kämpen som reser sig upp i sista sekunden. De politiska journalisterna ger oss vad vi vill ha. Svårare än så är det inte.

Därför borde Fredrik Reinfeldt och alla andra lägga ned gnället om att media borde granska motståndaren hårdare istället för att syna det egna partiet. Om inte annat borde Reinfeldt sluta med detta för att han annars riskerar att börja låta som en lika verklighetsfrånvänd konspirationsteoretiker som Håkan Juholt.

Ytterligare en anledning att sluta gnälla är tanken på den journalistik vi skulle få om media slutade upp med att granska kritiskt och istället ägnade sig åt okritiska hyllningar. En försmak ges i reklambilagan Mediaplanet som följer med dagstidningarna. Det senaste numret har temat samhällssäkerhet och porträtterar vår nya försvarsminister Karin Enström. Så här avslutar Ola Hansson sin text, där han istället för att ställa kritiska frågor skriver om vilken fantastisk kvinna ministern är och vilken tur de har med vädret när de träffades för en fika:

”Det blev ett precis så spännande och trevligt möte som jag hoppades och det är bara att önska Karin lycka till i sitt krävande jobb. Intuitivt känns det som hon är rätt kvinna på rätt plats.”

Annonser