Lockelsen i Sverigedemokraternas berättelse

av RetorikKalle

Storytelling, att använda berättelser för att beskriva sig själv eller den grupp man tillhör, är en strategi för maktlösa att upprätta en känsla av att vara aktör. Drivkraften bakom historieberättande är just att förvandla sig själv både som individ och del av ett kollektiv från oviktig till viktig.

Detta är en av förklaringarna till Sverigedemokraternas framgångar. Den berättelse Sverigedemokraterna erbjuder gör det möjligt för partiets väljare att se på sig själva som försvarare av det svenska istället för förlorare i den samhällsförändring globaliseringen fört med sig.

Annonser