Därför är förintelsen unik

av RetorikKalle

Antisemitism, judisk identitet och skämt om densamma är aktuella igen och med dem frågan om hur vi ska se på förintelsen. Är förintelsen unik, eller är den ett folkmord bland andra? Jag menar att två omständigheter gör förintelsen unik. Det handlar om hur och av vem den genomfördes.

  • Förintelsen genomfördes på ett planerat och industriellt sätt. Nazisterna satsade stora resurser på att genomföra ”den slutgiltiga lösningen” av judefrågan. Så stora resurser att vissa menar att denna nedprioritering av kriget mot de allierade kostade dem segern.
  • Förintelsen genomfördes av representanter för staten, alltså representanter för en institution vars roll är att skydda medborgarna. Såväl i Tyskland, som i många av de ockuperade länderna, hjälpte militärer och poliser till att fängsla och mörda judar, romer, homosexuella, kommunister och människor med funktionshinder.

Det är just för att förintelsen är unik som den lämpar sig så bra för berättelser. Detta, och inte den påstådda judiska dominansen i media, är anledningen till att förintelsen får mer uppmärksamhet än andra folkmord.

Annonser