Kristdemokraternas nya huvudvärk

av RetorikKalle

 En ny undersökning från Meltwater visar att få pratar om Kristdemokraterna i sociala medier. Kanske kan Göran Hägglunds nya stil på twitter leda till att KD tar mer plats framöver. Men det finns ett problem. Bilden av den nya Göran Hägglund, som ser ut som en hårding på profilbilden och skriver tweets som hånar Kent Persson stämmer inte med den bild Kristdemokraterna vill ge av sitt parti.

Vi som inte är kristdemokrater kanske uppfattar den nya Göran Hägglund som mer mänsklig. Men faktum är att Göran Hägglund med sin nya stil ligger farligt nära de varnande exempel på empatilöshet och arrogans som Kristdemokraterna lyfte fram i sin valfilm om ett mänskligare Sverige.

Med vikande opinionssiffror, interna stridigheter och föga inflytande över Alliansens politik skulle man kunna tycka att KD redan har problem så att det räcker. Trots det har de nu skapat sig ett nytt bekymmer. Den nya berättelsen om partiledaren stöder inte utan stör berättelsen om partiet.

Annonser