Löfven och Reinfeldt borde läsa Kajsa Ingemarsson

av RetorikKalle

Just nu har både Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt problem. Varken Socialdemokraterna eller Moderaterna förmår presentera lösningarproblem som väljarna uppfattar som viktiga.

Att Socialdemokraternas problem ännu inte är lika omtalade som Moderaternas beror bara på Stefan Löfvens tystnad. Så fort han börjar prata kommer det att bli uppenbart att inget av Sveriges två stora partier lyckas formulera en berättelse om vilka utmaningar Sverige står inför idag och hur vi ska möta dem. Att småpartierna trots de storas kris inte lyckas vinna mark i opinionsmätningarna visar att inte heller de förmår formulera en politisk berättelse.

Det finns flera möjliga förklaringar till detta misslyckande. Det kan bero på att partierna inte känner till väljarnas behov, den känslomässiga stämning de befinner sig i, vad de hoppas på och vad de är oroliga för. Eller så kan det handla om att partierna inte lyckas presentera berättelser som väljarna kan använda till att förstå sig själva och sin omvärld samt positionera sig själva i den.

En annan möjlig förklaring är att efterfrågan på partiernas berättelse minskat eftersom någon annan, som är bättre på att forma en berättelse om de utmaningar vi står inför idag, tagit över rollen som berättare. Alla behöver vi berättelser för att förstå oss själva och vår omvärld. Om inte partierna har en berättelse som svarar mot väljarnas behov så kommer väljarna därför att söka de berättelser de behöver någon annan stans.

Det är svårt att tänka sig ett läge där vi inte har behov av personer som förser oss med berättelser som göra vår värld begriplig. Just detta är ju vad vi har politiker, journalister, konstnärer, låtskrivare och författare till. Troligen spelar till exempel chic-lit en viktigare roll än partiernas berättelser när kvinnor mellan 20 och 30 skapar sig en bild av de möjligheter och svårigheter de möter i samhället och vilka strategier de kan använda för att möta dem.

Berättare som Kajsa Ingemarsson beskriver ett samhälle som inte längre är tydligt uppdelat i de som har och de som saknar makt över sitt eget liv. Chic-lit är berättelser för en flerdimensionell verklighet där en av våra identiter, som könstillhörighet, kan placera oss i ett underläge, samtidigt som en annan identitet, som klass eller etnicitet kan placera oss i ett överläge.

Ingen befinner sig längre i någon av ytterlighetspositionerna av total kontroll eller total frihet. Chic-lit hjälper läsarna att orientera sig i en värld där de varken är helt och fullt offer för en patriarkal struktur eller helt och fullt fritt agerande individer. Om Löfven och Reinfeldt vill ha inspiration till hur en berättelse för denna nya komplexa verklighet skulle kunna se ut borde de därför läsa chic-lit.

Annonser