Ledningens lyxliv kan bli problem för SD

av RetorikKalle

Sverigedemokraterna förlorar nästan var femte väljare i dagens opinionsmätning från Sifo. Därmed är SD det parti som backar mest i undersökningen. Rekordtappet är en påminnelse om att det alls inte är självklart att SD kommer att öka i nästa val.

Hur väl Sverigedemokraterna lyckas i valet 2014 beror till stor del på vilket utrymme partiets profilfråga, invandringen, får i det politiska samtalet och huruvida invandring definieras som ett problem eller som en möjlighet för Sverige. Därför är det positivt för Sverigedomkraterna när den folkpartistiska integrationsministern Erik Ullenhag lägger förslag om hårdare krav på invandrare, men negativt när samme Erik Ullenhag  nyanserar debatten om anhöriginvandring genom att påpeka att familjeåterförening underlättar integrationen.

Men detta är inte det enda som avgör hur det går för Sverigedemokraterna i nästa val. En annan viktig faktor är hur berättelsen om partiet ser ut. Och här kommer det främsta hotet mot Sverigedemokraternas väntade valframgång från den egna partiledningen.

Såväl partiledningen som övriga aktiva i partiet jobbar hårt för att etablera en kontrast mellan å ena sidan det egna partiet som sägs företräda ”verklighetens folk” och å andra sidan övriga partier som sägs företräda ”PK-eliten”. Därför är det obegripligt att partiledningen suddar ut denna skillnad genom att ge sig själva ekonomiska villkor som är vitt skilda från väljarnas. Topparna i SD får frikostiga ersättningar från partiet som läggs ovanpå de arvoden de får av riksdagen.

Jimmie Åkesson verkar inte förstå att det inte bara är vad han säger utan även vad han gör som formar väljarnas bild av honom och hans parti. Väljarna använder partiledarens handlingar för att förstå vem han eller hon är och vad han eller hon vill. När partiledarens handlingar inte stämmer överens med vad han eller hon säger så skadar det både partiledarens och partiets ehtos eller trovärdighet.

Annonser