Så fick Moderaterna oss att glömma vår klassidentitet

av RetorikKalle

Moderaternas valfilm 2010 – Självkänsla

När funderade du senast över vilken samhällsklass du tillhör? Många av oss tänker aldrig på det. Andra tar för givet att de och alla i deras omgivning tillhör medelklassen. Vår klasstillhörighet har hamnat i bakgrunden och andra sidor av vår identitet har istället blivit mer framträdande. Det får stora effekter på hur vi ser på oss själva, vilka andra vi identifierar oss med och vad vi uppfattar gynnar våra ekonomiska intressen. Kalla mig gärna konspiratorisk, men jag tror inte att denna utveckling är en tillfällighet.

Att Moderaterna kallar sig det nya arbetarpartiet döljer effektivt det faktum att partiets politik fått många av oss väljare att se oss som ägare istället för som lönearbetare. Jobbskatteavdragen är visserligen en stor förändring som gjort det svårare att finansiera välfärden, men pensionsreformen och utförsäljningen av allmännyttan har fått mycket mer genomgripande effekter. De är dessutom förändringar som är svåra att göra ogjorda och därför minskar möjligheterna för framtida ickeborgerliga regeringar att driva en vänsterpolitik.

Många av oss äger nu en bostad som är värd tio gånger mer än vad vi tjänar på ett år. Den rikedom vi vet att vi aldrig kommer att nå genom att lönearbeta, hoppas vi uppnå tack vare skenande bostadspriser.  Då är det inte konstigt om vi intresserar oss mer för hur bostadspriserna utvecklas än hur det går med löneförhandlingarna.

Vi vet inte längre om vi kommer att kunna klara oss på vår framtida pension. Däremot vet vi att det är vårt eget ansvar och ingen annans. Det ansvaret tar vi genom att intressera oss för hur börsen utvecklas. Utförsäljningen av allmännyttans lägenheter och reformeringen av pensionssystemet har förändrat vår självbild. Idag ser vi oss i första hand som ägare och inte som lönearbetare.

Om vi fortfarande hade sett oss som lönearbetare hade eurokrisen fått oss oroa oss för att dumpningen av löner i Sydeuropa skulle påverka våra löner negativt. Men eftersom vi ser oss som ägare oroas vi nu istället för att värdet på aktierna i vårt pensionssparande ska sjunka och för att räntorna på våra bolån ska stiga.

Lanseringen av det nya arbetarpartiet har också fått oss att se alla som lönearbetar som en enhetlig grupp med gemensamma intressen. I Moderaternas berättelse står konflikten inte mellan arbetsgivare och anställda eller mellan de som tjänar mycket och de som tjänar lite. Istället står konflikten mellan de som arbetar och de som leverbidrag. På så sätt lyckas Moderaterna få det att framstå som om byggjobbaren har mer gemensamt med direktören för byggföretaget än med sin före detta jobbarkompis som nu går arbetslös.

De reklamfilmer Moderaterna använde i det senaste valet hyllade lönearbetet. På så sätt ville partiet inte bara skapa en gruppidentitet för alla oss som lönearbetar och på så sätt få oss att identifiera oss med partiets berättelse, utan också få oss att glömma känslorna av alienation inför lönearbetet och istället söka mening, tillfredsställelse och självförverkligande just i lönearbetet.

Annonser