Ingen kommer undan politiken

av RetorikKalle

Sommar i P1 är inte bara ett forum för berättelser som berör. Denna klassiker i etern berättar också mycket om vår samtid. Om trenden från säsongens två första program håller i sig blir det en hel del politik i år.

När Anja Pärson kommer ut som homosexuell så får det, trots att hon ber att få slippa bli en ikon, politiska effekter. Och när David Hellenius berättar att han inte vill hamna på ett privat äldreboende, så är det förstås en referens till debatten om privata utförare i vården.

Även Hellenius berättelse om komplikationerna vid sonens födelse har politiska implikationer. Berättelsen fungerar nämligen som en kommentar till debatten om privat finansiering av vården. Varje gång någon på detta sätt delar med sig av sina erfarenheter av offentligt finansierad vård påminns publiken om hur mycket en liknande händelse kan kosta i ett land med privat finansierad vård.

Annonser