Knyt inte näven i byxfickan utan i Almedalen

av RetorikKalle

Klimataktivister i Almedalen 2010

Samma diskussion om Almedalen upprepas varje år. Veteranerna gnölar över att det var bättre förr, innan lobbyisterna tog över. De som aldrig varit där raljerar över elitens eget Skara Sommarland. Och entusiasterna hyllar ett unikt demokratiskt forum där alla är välkomna.

Själv hör jag till den sistnämnda kategorin. Men jag är jävig då jag dels har betalt för att vara i Almedalen och se till att just min arbetsgivare får uppmärksamhet för sina frågor och dels är en av de där som får sitta i en panel och lägga ut texten.

Det är sant att de som har makt och inflytande samlas inom ett begränsat geografiskt område. Och det stämmer att det finns ett samband mellan storleken på budgeten och chanserna att nå ut med sitt budskap. Men dessa sanningar är lika giltiga alla andra veckor på året. Almedalen är ett av symptomen på att vi lever i ett samhälle där alla inte har samma möjligheter, inte en av orsakerna till det.

Det finns de som gnäller över sakernas tillstånd. Och så finns det de som försöker göra något åt det. Almedalsretorikerna hör till den senare kategorin. De bevisar att det är möjligt att helt utan budget ordna seminarier i Almedalen. Och de gör en insats för att jämna ut spelplanen genom att gratis dela med sig av sin kunskap om hur man använder retorik för att påverka.

Annonser