Så kan Jonas Sjöstedt lyfta Vänsterpartiet

av RetorikKalle

Vänsterpartiet gör det mesta rätt just nu. Ändå lyfter partiet inte i opinionen. Hur kan det komma sig? Jag tror att förklaringen är att Vänsterpartiet saknar en berättelse som kan entusiasmera väljarna.

Vänsterpartiet har valt att fokusera på välfärden, en fråga som är viktig för väljarna. Partiets har i sitt motstånd mot vinster i välfärden hittat en position som skiljer ut dem från övriga partier. Och i sin vilja att satsa på välfärden istället för att sänka skatterna går de i takt med väljarnas värderingar. Ändå vill det sig inte riktigt för Vänsterpartiet.

Det stämmer att alla inte håller med Vänsterpartiet om vilka problemen i välfärden är och hur de ska lösas. Och det är sant att andra partier har en fastare förankring i kommun- och landstinspolitiken. Men jag tror inte att förklaringen till Vänsterpartiets problem finns här. Tvärtom tror jag att Vänsterpartiet med sitt motstånd mot vinster i välfärden hittat en potentiell vinnarfråga. Men det krävs mer. För att vinna nya väljare måste partiet knyta motståndet mot vinster i välfärden till en berättelse.

Jonas Sjöstedt behöver i kvällens tal i Almedalen föra ned det principiella motståndet mot vinster i välfärden till en konkret nivå. Han behöver prata mindre om välfärd och mer om vård, skola och omsorg. Han behöver förklara vad vinstförbudet skulle betyda för storleken på förskolans barngrupper och lärartätheten i skolan. Och han måste visa hur alla de som tvingats bli mammor till sina mammor får avlastning genom ett vinstförbud i äldreomsorgen.

En möjlighet för Vänsterpartiet är att knyta förslaget om förbud mot vinster i välfärden till en berättelse om det samhälle partiet vill se. Ett samhälle där allt inte mäts i pengar. Ikväll hoppas jag få höra Jonas Sjöstedt beskriva sin vision om ett samhälle där det inte är pengar utan människors behov som styr.

Annonser