Därför får vi fler och fler opinionsundersökningar

av RetorikKalle

En ny opinionsundersökning från Demoskop visar att Centern skulle hamna under fyraprocentspärren om det var val idag. Det är naturligtvis inte den uppladdning Annie Lööf önskat sig inför kvällens tal. Men kanske är det precis vad hon behöver. Kanske kan revanschlusten få Annie Lööf att ge det där lilla extra ikväll. Så verkade det ju fungera för Jan Björklund som igår levererade ett starkt tal efter en dag fylld av mediala motgångar.

Varje gång en ny opinionsundersökning presenteras är kommentarerna de samma. Partiledarna i de partier som gått framåt säger att de är glada. Och partiledarna i de partier som backat förklarar att de inte bryr sig om opinionsmätningar.

Varför ägnar då media väljarundersökningarna så stor uppmärksamhet? Svaret är att media lever på att leverera berättelser och att opinionsundersökningarna svarar perfekt mot kraven på en berättelse. Lingvisten Algirdas Julien Greimas och semiotikern Roland Barthes är två forskare som funderat över hur dessa krav ser ut. 

Varje berättelse behöver en konflikt med två aktörer eller värden som står mot varandra. Greimas menar att berättelser är uppbyggda kring motsatser av typen rik/fattig och att de antingen handlar om hur den som är rik blir fattig, eller om hur den som är fattig blir rik. Konflikten består i att berättelsen är ett nollsummespel. Det som den ena parten önskar och vinner i berättelsen måste den andra parten önska och förlora.

Berättelsen kan dock inte nöja sig med att ett eller flera subjekt erhåller eller förlorar olika attribut, utan måste skildra hur värdeladdade attribut-objekt överförs mellan olika subjekt. Även Barthes ser berättelsen som ett nollsummespel. Den är ett perfekt system där ingenting går förlorat, hur lång den tråd än är som binder ett element till ett annat, eller till någon annan av berättelsens meningsnivåer.

Opinionsundersökningarna beskriver politiken just som ett nollsummespel där aktörerna tydligt identifieras som förlorare eller vinnare och där den enes framgång och den andres motgång alltid kan förklaras av deras olika handlingar. Därför är opinionsundersökningar och andra nyheter om det politiska spelet så mycket intressantare för media än politikens innehåll.

Annonser