Så tar du reda på vem Annie Lööf egentligen är

av RetorikKalle

Det går inte att som politiker bedriva politik utan att omvärlden kopplar dina åsikter och handlingar till en berättelse. Frågan är istället vem som formulerar berättelsen. Är det du eller dina motståndare som bestämmer vad dina avsikter är, vilket problem du försöker lösa och vilka intressen du företräder?

Sällan får politiker ett så bra tillfälle att själva formulera sin berättelse som när de talar i Almedalen. Ikväll är det Annie Lööf som har chansen att påverka väljarnas bild av vem hon är och vad som driver henne.

Annie Lööf vill förändra arbetsmarknaden. Själv väljer hon ordet flexibel för att beskriva den arbetsmarknad hon vill se. Andra använder ordet brutal.

Annie Lööf försäkrar att hennes avsikt är att fler unga ska få jobb. Hennes motståndare hävdar att hon istället vill gynna företagen.

För oss väljare är det svårt att överblicka konsekvenserna av de förändringar politiker föreslår. Då får vi istället försöka förstå avsikten bakom förslagen. När vi ska förstå Annie Lööfs avsikter har vi några olika möjligheter. En är att använda oss av politikernas trovärdighet. Litar vi på Lööf tror vi att hon gör detta för de ungas skull och litar vi på motståndarna tror på de motiv som dessa tillskriver Lööf.

Men de flesta av oss väljare litar inte fullt ut på vare sig Lööf eller hennes motståndare. Då får vi istället använda andra tekniker för att förstå Lööfs avsikter. Ett sätt är att undersöka om Annie Lööfs andra handlingar stämmer överens med det motiv hon påstår sig ha för att förändra arbetsmarknaden.

Här kommer såväl Annie Lööfs höga lön som hennes bostadsaffärer in. Risken är överhängande att vi väljare tolkar dessa handlingar som uttryck för egoism. Och då blir det svårt för oss att tro på att det är av omsorg om andra unga som Centerledaren vill förändra arbetsmarknaden.

Det är mot denna bakgrund som det blir viktigt för Annie Lööf att framstå som empatisk när hon ikväll talar i Almedalen. Ett sätt att uppnå detta kan vara att infoga berättelser som får henne att framstå som en person som bryr sig om andra, ett annat sätt är att avstå från hårda angrepp på politiska motståndare.

Annonser