Därför misslyckas Hägglund där Reinfeldt lyckades

av RetorikKalle

Göran Hägglund har problem. Inte nog med att de flesta redan lämnat Almedalen när det idag är dags för honom att tala. Än värre bekymmer väntar när den politiska vardagen tar vid imorgon. Väljarna sviker KD. Och Göran Hägglunds försök att ge Kristdemokraterna en modernare framtoning har mött starkt motstånd inom partiet.

När en partiledare, likt Göran Hägglund eller Mona Sahlin, försöker ersätta sitt partis gamla framtoning med en ny, slutar det ofta med att det istället blir partiledaren själv som byts ut.

Många aktiva medlemmar är stolta över det parti som de vigt en stor del av sitt liv åt. De har kopplat sin egen identitet till partiets. Denna personliga identitet hotas vid en radikal omdaning av partiets framtoning, eftersom allt de slitit för plötsligt visar sig vara  värdelöst. Ifall lojaliteten gentemot den egna identiteten är större än lojaliteten mot partiledaren kan resultatet bli ett uppror.

Reinfeldt lyckades där Sahlin misslyckades. En del av förklaringen finns i Moderaternas partikultur. Statsvetaren Jenny Madestam menar att Moderateran har en hierarkisk partikultur där den som kan visa resultat i form av ökat stöd i väljaropinionen har stor tillåtelse att styra själv.

Kristdemokraternas partikultur är inte lika hierarkisk. Och dessutom har Göran Hägglund inga opinionsvinster att visa upp. Hägglunds sits är därmed en helt annan än Reinfeldts. Istället finns det stora likheter med den situation Mona Sahlin befann sig i när hon tvingades avgå.

Annonser