Hen och andra värdeladdade ord

av RetorikKalle

Det är bra att Christer Söderqvist gör ett program i Tendens i P1  om ordet hen och de reaktioner det väcker. Det är mindre bra att hans egna attityder till ordet lyser igenom i ordvalen i reportaget.

Karin Milles, docent i svenska vid Södertörns högskola, uppmärksammar i programmet att Christer Söderqvist använder ordet ”förvrider” när han ska beskriva vad bruket av ordet hen gör med våra attityder.

Christer Söderqvist beskriver den nya lag i Argentina som ger alla rätt att själva bestämma sin egen könstillhörighet med orden ”det märkvärdiga är väl vad jag förstår utan medicinska krav”.

Även i Christer Söderqvists avannons smyger sig ett värdeladdat ord in på ett sätt som gör det tydligt att han ser hen som ett kontroversiellt val: ”Han, hon eller rent av hen”.

Programmet är en påminnelse om hur mycket av våra värderingar vi förmedlar genom våra val av ord. Och då inte bara genom att använda ord som han och hon som speglar en svartvit världsbild där allt och alla kan delas upp i två olika kategorier. Utan även alla de där orden som likt ”förvrida”, ”märkvärdigt” och ”rent av” avslöjar om vi uppfattar en företeelse som positivt eller negativt laddat.

 

Annonser