Diskussionen om Centern gynnar SD

av RetorikKalle

Hur vi diskuterar Centerns förslag till idéprogram, vilka aspeker av det vi väljer att lyfta fram, säger en hel del om det politiska klimatet idag. De frågor vi ägnat mest uppmärksamhet, månggifte och fri invandring, rör moral. Medan de mindre uppmärksammade frågorna arvsrätt och platt skatt handlar om ekonomi.

Som så ofta i dagens debatt prioriterar vi alltså politikens moraliska dimension framför den ekonomiska. Moralfrågorna råkar vara den dimension där Sverigedemokraterna är som starkast. Dessutom är månggifte och fri invandring två frågor som är tacksamma att koppla till skrämselpropagandan om ett muslimskt övertagande av Europa. Så det urval av frågor i programförslaget som vi gjort är dubbelt gynnsamt för Sverigedemokraterna.

Men det är inte nog med det. Genom att först efterlysa visioner och sedan håna det parti som vågar ta ut svängarna hjälper vi också till att fösa in samtliga partier mot politikens mitt. Även detta gynnar Sverigedemokraterna som då framstår i tydligare kontrast mot övriga partier.

I en annan tid, med ett annat politiskt klimat, skulle vi istället ha diskuterat huruvida platt eller progressiv skatt var det mest rättvisa. Även i dagens debatt finns de som faktiskt diskuterar hur vi ska utforma samhället för att ge alla goda förutsättningar för ett bra liv. Men de flesta verkar ha fastnat i att förfasa sig över visionerna om fri invandring och rätt till månggifte. Det är tråkigt. För vi har alla ett ansvar för hur den politiska debatten ser ut. Om vi vill se ett Sverige med mer tillit och framtidstro är väl ändå frågan om hur vi utformar skattesystemet viktigare än reglerna för äktenskap ?

Annonser