Fem goda råd till dig som skriver uppsats

av RetorikKalle

Jag skriver just nu på min masteruppsats i retorik. När jag räknar efter inser jag att detta är den sjätte uppsatsen jag skriver under min tid i högskolevärlden. Och för varje ny uppsats blir jag lite klarare på vad som utgör framgångsreceptet. Här är mina bästa råd.

Välj ämne med omsorg. Den viktigaste förutsättningen för att uppsatsen ska bli intressant är att du hittar ett ämne du är intresserad av, som andra kommer vilja läsa om och där det finns obesvarade frågor att söka svar på.

Härma mästarna. Välj ett par av de forskare vars böcker du gillar bäst. Gör en närläsning av en text där de analyserar sitt ämne. Låt dig inspireras av hur de diskuterar sina metodval, genomför sin analys och redovisar sina resultat.

Utgå från läsaren. Tänk på läsarens behov. Läsaren ska kunna följa dina tankegångar. Därför måste du skapa en struktur i uppsatsen som hjälper läsaren att följa dina tankegångar, förklara alla val du gör samt försäkra dig om att ingen del av ditt resonemang är underförstått och outtalat.

Betrakta din uppsats som en berättelse. Ställ samma krav på uppsatsen som du skulle ställa på en berättelse. Inledningen ska vara tillräckligt spännande för att fånga läsaren och få henne att vilja läsa vidare. Och varje enskild del måste fylla en funktion i uppsatsen som helhet. Annars bör du stryka den.

Slarva inte med rubriksättningen. Rubriken på din uppsats är viktig för att läsarna ska hitta till den. Och styckerubrikerna är avgörande för att de ska kunna följa din väg från problemformulering till slutsats. Idealet är att den som läser alla styckerubriker i ordning ska få en sammanfattning av uppsatsen.

Annonser