Göran Hägglund visar hur man berättar om sig själv

av RetorikKalle

Det klassiska upplägget för en berättelse är att hjälten har ett hinder som hen måste övervinna för att nå sitt mål. Den dramaturgin är tacksam att använda när man ska berätta sin egen historia. Det var precis vad Göran Hägglund valde att göra när han blev intervjuad i Nyfiken på partiledaren.

Göran Hägglund berättade om hur han som barn var så blyg att att han redan på måndagen hade ont i magen över att han på torsdagen skulle stå framför klassen och prata. Det är inte bara ett sätt att visa att han inte är perfekt, att han precis som alla andra har svagheter, utan även ett upplägg som gör det naturligt för intervjuaren Poul Perris att fråga hur Göran lyckades övervinna blygheten och bli partiledare.

På så sätt hamnar fokus i intervjun på förändringen från den blyge pojken som ogillade att stå i centrum till partiledaren som ständigt är i centrum. En annan förändring som Göran Hägglund skickligt planterar i början av intervjun är resan från uppväxten i arbetarklassen till dagens position i samhällstoppen.

Detta övervinnande av blygheten, tillsammans med kontrasten mellan uppväxtmiljön och dagens position i regeringen gör att Göran Hägglund kan beskriva sitt liv som ”en förbluffande resa”. Han blir hjälten i sin berättelse om det egna livet.

Annonser