USA:s nya fiende

av RetorikKalle

Comic bad

Japanen i ”The United States Marines”, en fiendebild USA inte längre behöver.

Vi använder berättelser för att konstruera vår värld, vår motståndare och oss själva. Dessa konstruktioner hänger samman. Bilden av motståndaren är en negation av självbilden, men också en indikation på vilka egenskaper vi ser som viktiga. Därmed säger den också något om hur vi ser på världen.

Den som behöver den andre för att definiera sig själv är  inte fri. Att Moderaterna idag inte behöver Socialdemokraterna för att definiera sig själva beror på att Socialdemokratin inte längre har en hegemonisk position i svensk politik. På samma sätt behöver USA inte längre använda ryssar, tyskar, japaner eller araber för att definiera sig som nation. Utmaningen för USA är idag istället att formera ett vi mot en mer svårdefinierad fiende.

Idag finns inget annat imperium som på allvar kan utmana USA. Istället finns en inre fiende. För att förbereda ett kommande krig eller legitimera ett pågående är det inte alltid nödvändigt att skapa en negativ bild av dem, men det behöver skapas ett tydligt vi. Problemet idag är att USA:s medborgare inte längre självklart känner sig som ett folk. Allt färre av medborgarna är beredda att offra sig för en större gemensam sak. Kanske hänger det ihop med de allt större ekonomiska klyftorna.

Om man jämför hur andra världskrigets strider mellan USA och Japan skildras i USA:s populärkultur på 1940-talet och idag så upptäcker man att japanerna nu har en mycket mer undanskymd roll. Serietidningen The United States Marines skildrar japanerna som barbarer. Eftersom japanerna är de andra och USA:s marinkårssoldater är det vi som konstrueras som motsatsen till de andra, så blir ”the marines” civiliserade. I TV-serien The Pacific slåss marinkåren snarare mot elementen än mot japanerna. Fokus är istället på tilliten mellan marinkårssoldaterna och deras vilja att offra sig för varandra och för nationen.

Som en kontrast till denna hyllning av tilliten skildrade nyligen ett program på National Geographic preppers, de medborgare i USA som förbereder sig för den kommande katastrofen genom att lagra konserver och öva sig på att försvara sig mot sina landsmän. Programformatet gick ut på att experter på överlevnad kom hem till vanliga preppers för att ge dem träning och goda råd. En familj  fick testa sina förberedelser genom att experterna utförde ett låtsasanfall mot deras hem. En tonåring fick en föreläsning om hur viktigt det är att förbereda sig mentalt så att man den dag det är allvar inte tvekar att döda sina medmänniskor.

Detta program visar hur de medborgerliga plikterna förändras när tilltron inom nationen ersätts av misstro. Nu består plikten i att öva upp en beredskap som gör att du, när den stora katastrofen kommer, inte tvekar att döda de medlemmar i den större gemenskapen nationen som hotar den mindre gemenskap som familjen eller grannskapet utgör.

Denna brist på tillit och känsla av nationell gemenskap är idag det största hotet mot USA. Därför behöver USA en berättelse som hyllar tilliten mellan medborgarna och deras vilja att offra sig för nationen. Det är en sådan berättelse Steven Spielberg och Tom Hanks försökte skapa med The Pacific.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser