SD:s berättelse är unik

av RetorikKalle

Alla partier har en berättelse om de utmaningar Sverige står inför och hur vi ska möta dem. Sverigedemokraternas berättelse eller narrativ handlar om hur folkhemmet hotas av invandringen. Hjälten i berättelsen är Sverigedemokraterna som försöker rädda landet. Bovarna är dels invandrarna som förstör landet och dels politiker och andra som likt Mona Sahlin försvarar invandringen.

Sverigedemokraternas narrativ skiljer sig på en avgörande punkt från andra partiers. Det vi som berättelsen handlar om omfattar bara vissa av väljarna och det finns inget de som inte omfattas kan göra åt det. De är tack vare sin etnicitet uteslutna, medan de inkluderade likt Mona Sahlin kan utesluta sig själva genom att agera som rasförrädare.

Sverigedemokraterna själva säger att de inte sorterar människor utifrån ras. De väljer istället att använda begreppet kultur. Men deras egen berättelse visar att det inte spelar någon roll om man använder ras eller kultur för att definiera vilka som är vi och vilka som är de. I båda fallen är det lika omöjligt att förflytta sig från de till vi.

Det är detta som gör Sverigedemokraternas berättelse unik. I exempelvis moderaternas narrativ finns en möjlighet att gå från bidragstagare till arbetande och därmed förvandlas från exkluderad till inkluderad i berättelsens vi.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser