Konsten att börja och sluta med stil

av RetorikKalle

Tankar för dagen är ett spännande programformat. Själva resultatet blir inte alltid lyckat. Men det finns en stor potential i det. Och när det blir bra så blir det gärna väldigt bra. En av de morgnar som stack ut den här veckan var tisdagen. Då lyckades Carin Ahlqvist använda sina minuter i P1 till att säga något både personligt och allmängiltigt om klasstillhörighet.

Ett bra stilgrepp för att få tanken i Tankar för dagen att stanna hos lyssnarna är att knyta den till en väldigt konkret bild. I Carin Ahlqvists fall var det en kokt potatis på ett fat i kylskåpet. Särskilt effektivt blir detta grepp om man som Carin Ahlqvist både använder det i början för att väcka lyssnarnas nyfikenhet och i slutet för att åter knyta an till den tes man presenterat.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser