Det goda samtalet

av RetorikKalle

Vilka förutsättningar krävs för ett bra samtal? Det funderar jag på under min resa till dagens möte. Själva mötet är förstås ett samtal i sig, men samtidigt bara ett samtal om ett annat större samtal som ska äga rum om ett par veckor. Då ska representanter från en intresseförening träffa forskare och diskutera förslag på hur man kan lösa ett samhällsproblem. Nu ska jag träffa intresseföreningen och diskutera upplägget.

Min roll är att underlätta samtalet och hjälpa till att formulera det deltagarna kommer överens om. Jag tror att några förutsättningar behöver vara på plats för att jag ska kunna bidra till ett bra samtal med ett tydligt resultat. Och jag tror att det är avgörande att deltagarna är överens om hur förutsättningarna för samtalet ser ut. Därför tar jag med mig några frågor till dagens samtal:

  • Vem äger processen? Är forskarna en del av gruppen eller bara där som experter?
  • Är forskarna där i sin egenskap av forskare, eller även som deltagare i den sociala kamp som just nu utspelar sig kring det samhällsproblem vi ska prata om?
  • Vilket mandat har företrädarna för intresseföreningen, kan de fatta beslut under samtalet eller måste de fråga medlemmarna först?
  • Vad är målet med samtalet? Är det att definiera problem och föreslå lösningar så att vi har en gemensam plattform, eller också att ta fram en handlingsplan?
  • Hur ska vi dokumentera samtalet så att vi vet vad vi kommit överens om?

Genom att ställa dessa frågor redan vid dagens samtal tror jag att vi skapar bättre förutsättningar för ett givande samtal nästa gång vi ses. För visst är det lättare att nå resultat när alla är medvetna om sin roll, överens om vägen dit samt har ett gemensamt mål.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser