Fantasyns filosofiska frågeställningar

av RetorikKalle

 

Vad händer med vår syn på oss själva och politiken om vi tar till oss insikten att det är vi själva som skapar samhället och därmed är ansvariga för hur det ser ut? Att det inte finns någon naturlig ordning. Att det är vi som valt hur vi ska organisera samhället och därmed kan välja att organisera det på ett bättre sätt. Den frågan är grunden i filosofen Cornelius Castoriadis tänkande.

Castoriadis menar att den teologiska föreställningen att det finns en naturlig ordning i världen, vilken han härleder till Platon, har skapat problem i det politiska tänkandet. Mot denna uppfattning ställer han sin egen att det inte finns något hopp och ingen mening i historien eller världen samt att människan just därför är fri att med politikens hjälp forma sin värld och sin historia.

Just i denna frånvaro av hopp och mening ser Castoriadis en stor frihet. Om vi människor tillsammans skapar vår värld så har vi ju inga ursäkter. Vi kan varken skylla på gud eller naturen. Vi är själva ansvariga för vår värld. Vi kan inte undslippa vårt ansvar för de samhällen vi skapat genom att skylla på ekonomiska lagar, biologiska förutsättningar eller historiematerialistiska förhållanden.

Skillnaden i Platons och Castoriadis syn på världen speglas i dialogen mellan Varys, som företräder Platons syn, och Littlefinger, som företräder Castoriadis, i S03E06 av Game of Thrones där Varys försöker hitta ett föremål för sin lojalitet och sitt hopp medan Littlefinger menar att det istället gäller att uppfatta de möjligheter som frånvaron av sådana storheter skapar.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser