Göran Hägglund slirar på sanningen

av RetorikKalle

Kolla aldrig en bra story. Så låter en klassisk journalistisk regel. Den som bryter mot regeln kan råka upptäcka att Kristdemokraternas partiledare utelämnar viktig information för att få det att se ut som om partiets politik gett resultat.

När Göran Hägglund igår höll sitt inledningsanförande på Kristdemokraternas kommundagar beskrev han hur det skatteavdrag för gåvor till ideella organisationer som KD drev igenom 2012 fått svenska folket att bli häpnadsväckande mycket mer givmilt. Men en närmare titt på siffrorna visar att detta orsakssamband är allt annat än självklart. Så här sa Göran Hägglund:

”Idag publicerar Skatteverket hur gåvoavdraget föll ut under 2013. Här kommer många siffror men det är så glädjande att jag vill berätta. Antalet gåvogivare ökade med hela 135.000 stycken till 761.315 personer. Det är en ökning med 21 procent. Gåvobeloppet ökade med 344 miljoner kronor d.v.s. 36 procent till 1,3 miljarder kronor. Det här är en succé. Svenska folket vill hjälpa sin nästa! Givandet är en folkrörelse.”

Problemet är att man inte kan jämföra 2012 och 2013 rakt av. Läser man Skatteverkets pressmeddelande så framgår det att antalet organisationer som är med i systemet ökat snabbare än både antalet givare och summan av gåvorna. Under 2012 godkände Skatteverket 43 gåvomottagare. Förra året tillkom 23 stycken. Dessutom uppvisade insamlingsresultaten en snabb ökningstakt även innan skattereduktionen infördes. 2003 samlade organisationer med 90-konto tillsammans in 3 724 miljoner kronor. 2011 var motsvarande siffra 5 214 miljoner kronor.

Att slira på sanningen, är det ett brott mot Guds bud om att inte bära falsk vittnesbörd? Det vet jag inte. Men en sak är säker. Det är osnyggt.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser