Sensmoralen i Game of Thrones

av RetorikKalle

aryaArya Stark vägrar rätta sig efter omgivningens förväntningar.

7 april släpper HBO säsong 4 av Game of Thrones. I en serie med så många karaktärer kan det vara svårt att hålla reda på var alla befann sig i slutet av förra säsongen när det blivit dags för en ny. Som tur är ligger samtliga tre tidigare säsonger uppe på HBO så att man kan friska upp minnet inför premiären. Samtidigt kan man ju fundera lite över sensmoralen i serien.

Jag har tidigare skrivit om huruvida GoT uppmuntrar eller avråder oss från att försöka förändra världen och vår plats i den. För att kunna svara på den frågan behöver man kanske skilja på vilka råd serien ger individer och kollektiv.

I serien finns flera individer som väljer att bryta mot samhällets normer och gå sin egen väg. Ofta är de kvinnor. Kanske kan seriens budskap till individer vars frihet begränsas av omgivningen sammanfattas i Mao:s tes: Det är rätt att göra uppror. Fast då får det bli med tillägget: …men var beredd att betala ett högt pris för din frihet. Arya Stark, som vägrar låta sig begränsas av den kvinnoroll samhället tilldelat henne, får exempelvis sin hämnd, men blir samtidigt själv förändrad av den.

Men även till grupper har GoT ett budskap: Upproret är rätt väg att gå bara om det lyckas. Här är det snarare Machiavelli än Mao som står för inspirationen. Det viktigaste budskapet när det gäller grupper är dock ett annat: Du väljer själv vilken grupp du vill räkna dig till.

Du kan välja om du vill identifiera dig med dem som bor inom samma landområde eller med dem som lever under samma villkor. En unge från Flea Bottom är precis som kungen på järntronen född i Kings Landing, men det betyder inte nödvändigtvis att de har gemensamma intressen.

Vi har alla en mängd olika identiteter kopplade till vår tillhörighet i olika grupper. När vi ska fatta beslut hamnar dessa olika identiteter i konflikt med varandra. En scen som illustrerar detta är när Jon Snow slits mellan lojaliteten med familjen i Winterfell och brödraskapet vid muren. Det som i slutändan avgör hur vi handlar är vilken identitet som är starkast.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser