När identiteten hindrar oss från att byta åsikt

av RetorikKalle

Vi vill till varje pris undvika att framstå som inkonsekventa. Därför är det svårt för oss att ändra uppfattning. Extra svårt blir det när vi har investerat så mycket tid och engagemang i något att det blivit en del av vår identitet. Detta kan vara förklaringen till att en del av dem som stödde kampen mot apartheid i södra Afrika fortsatte att stödja befrielserörelserna långt efter det att de förvandlats till statsbärande partier där en elit tillskansar sig egna privilegier. Ifall de erkände för sig själva att de individer som de litat på korrumperats av makten, så skulle de förlora en del av sin identitet. Enklare då att låtsas som ingenting och fortsätta berätta anekdoter från den ärorika frihetskampen.

Den som ägnade åratal åt att stöda ANC i Sydafrika kan idag glädjas åt att hen bidragit till att avskaffa apartheid och vara stolt över hur Nelson Mandela underlättade övergången till demokrati. Det väger upp den sorgliga utveckling som ANC genomgått. Men för den som istället stöttade ZANU i Rhodesia så hjälper det inte mycket att landet lyckades avskaffa apartheid och byta namn till Zimbabwe. Ledaren Robert Mugabes utveckling från befrielseledare till despot dominerar ändå bilden.

På samma sätt blir det svårt för oss som gick i vårt första demonstrationståg inför folkomröstningen om kärnkraft att idag byta åsikt i frågan. Därför ska det bli spännande att se vad som händer när klimathotet nu ser ut att tvinga fram en omprövning av kärnkraftsmotståndet. FN:s nya klimatrapport hävdar att vi bara har fyra eller fem år på oss att vända utvecklingen om vi ska undvika att delar av vår planet blir obeboeliga. Det kommer att kräva både snabba och radikala åtgärder.

I den diskussion som nu pågår inom Vänsterpartiet om hur partiet ska möta klimatutmaningen är synen på kärnkraftens framtid en viktig fråga. Huruvida hotet från växthuseffekten kommer att få gamla kärnkraftsmotståndare i Vänsterpartiet och Miljöpartiet att släppa kravet på att kärnkraften ska avvecklas är ännu en öppen fråga. Men omprövningen blir säkert inte lättare av att den kan uppfattas som ett indirekt erkännande av att Centerpartiet gjorde rätt när de för några år sedan gav upp sitt kärnkraftsmotstånd.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser