Vilket vi tillhör du?

av RetorikKalle

Moderaternas valfilmer 2010 återuppväckte en identitet kopplad till arbetet.

I valkampanjen 2010 satsade Moderaterna på att beskriva vad ett jobb kan ge utöver lönen. Partiet körde tre valfilmer på temana självkänsla, kärlek på jobbet och helg. Alla som någonsin haft ett jobb kunde känna igen sig. Att på detta sätt skapa möjlighet till identifikation och en känsla av grupptillhörighet hos publiken är avgörande för kraften hos ett politiskt budskap.

Fackföreningsrörelsen spelade länge en viktig roll genom att få arbetare att tolka samhället i klasstermer. Även om fackföreningarna förespråkade samarbete med arbetsgivarnas organisationer snarare än konflikt så bidrog de ändå till att arbetare såg sig som en grupp med gemensamma intressen. När fackföreningarna försvagades så öppnade det för att andra gemensamma identiteter blev mer framträdande. Istället för vi arbetare, kunde det vara vi som bor i villa eller vi svenskar.

På samma sätt har utförsäljningen av allmännyttan och pensionsreformen gjort det relevant för många att i första hand identifiera sig som ägare. Man behöver inte vara konspiratoriskt lagd för att se detta som en avsedd effekt av en medveten borgerlig politik. Det spännande är att Alliansen med sin arbetslinje samtidigt återuppväckt en identitet kopplad till arbetet. Men den arbetaridentitet moderaterna framställer i sin propaganda skiljer sig från den facket tidigare upprätthöll i att den är klasslös. Moderaternas arbetande vi omfattar alla arbetare från killen i kassan på McDonalds över ambulansföraren till mellanchefen i statlig tjänst.

Moderaterna formade på så sätt i sin valkampanj 2010 ett ”vi som arbetar”. Socialdemokraterna talade istället om ”de sjuka och utsatta” där mottagaren inte ingick. Vad Socialdemokraterna sa var att ”vi” borde bry oss om ”dem”.

Många av de inre konflikter vi brottas med har sitt ursprung i känslan av att tillhöra flera olika grupper samtidigt. Vilken grupptillhörighet är starkast? Svensk eller arbetare? Svaret på den frågan kan avgöra vilket partis berättelse som förmår mobilisera i årets val och på så sätt avgöra om en arbetares röst hamnar hos SD eller S/V.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser