Vad är grejen med alla fetischer i True Detective?

av RetorikKalle

true-detectives-season-1-episode-6_0-538x360Rust i True Detective funderar på vad alla fetischer står för. Det gör jag med.

Fetischer spelar en central roll i den populära TV-serien True Detective. Men vad är det för en roll de spelar? Jag menar att fetischerna i True Detective fungerar som en symbol för medelklassens rädsla för den obegripliga och oförutsägbara underklassen.

Som jag ser det handlar många av vår tids populära TV-serier just om denna rädsla för underklassen. På så sätt blir serierna ett sätt för medelklasspubliken att definiera sig själva. Publiken och seriernas skapare utgör ett vi som är antitesen till det de som serierna skildrar. Detta vi besitter motsatsen till de egenskaper som serierna tilldelar dem. Om underklassen är irrationell och känslostyrd så är medelklassen rationell och förnuftig.

Fetischen står för det irrationella både för att den är slarvigt framställd och för att den används i vidskepliga ritualer. Motsatsen till de många fetischer vi får se i True Detective är de fotografier Matthew McConaugheys polis Rust studerar i arkiven. Dessa fotografier är vetenskapligt exakta avbildningar av en objektiv verklighet. Fetischerna är magiska gestaltningar av en vidskeplig världsbild.

Men True Detective skildrar inte medelklass och underklass som två helt åtskilda miljöer som aldrig möts. Tvärtom. Rusts omvända klassresa är ett centralt tema i serien. På så sätt handlar serien inte bara om medelklassens rädsla för underklassen, utan även om dess rädsla för att förlora sin position i klassamhället.

En av de saker som håller spänningen vid liv i True Detective är just osäkerheten i Rusts klassidentitet. Är hans underklassidentitet verklig eller bara en förklädnad? Är han egentligen en rationell individ eller har han tappat såväl förstånd som självkontroll? Denna dubbelhet fångas fint på Rusts vägg där de två olika typerna av bilder samsas. Här finns både vetenskapligt exakta fotografier från brottsscener och vidskepliga fetischer.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser