När sexism kopplas till invandring

av RetorikKalle


Den här filmen, som visar hur världen skulle se ut om sexism drabbade män istället för kvinnor, har den senaste tiden spridits flitigt i sociala media. Är det bara jag som finner den problematisk? Som tycker att den kopplar kvinnoförtryck till islam och invandring genom att ta upp slöjor och invandrargäng? Att den på så sätt gör det möjligt att på en öppen nivå ta avstånd från sexism och samtidigt outtalat ge uttryck för islamofobiska och rasistiska åsikter?

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser