Vad ryska musikvideos säger om Putins intentioner

av RetorikKalle


Det är svårt att se världen med den andres ögon. Det gäller även i konflikten om Ukraina. Ett sätt att förstå hur ryssarna uppfattar konflikten är att titta på den ryska propagandakanalen Russia Today. Här beskrivs konflikten som att högerextremister understödda av utländska agenter försöker ta över landet. Ett annat sätt att förstå ryssarna kan vara att kolla in deras populärkultur. När man tittar på ryska musikvideos får man en inblick i hur ryssarna ser på sig själva, sitt land, sin historia och sin president. Ryska videos är på många sätt lika de amerikanska. Även här är det mycket halvnakna kvinnor och lyxbilar. Men det finns också en del intressanta olikheter. I Ryssland finns exempelvis videos som hyllar presidenten.


Putin förekommer dock bara undantagsvis i ryska musikvideos. ett vanligare inslag är landets väpnade styrkor. Här finns såväl bilder av dagens flotta eller armé som skildringar av deras insatser i tidigare krig. I ett land där alla har en personlig relation till krigets lidande blir beskrivningarna av de tidigare krigen gärna känslosamma.


Den bild jag får är att ryssarna dels är stolta över sin historia som stormakt och dels är frustrerade över att inte få den respekt de tycker sig förtjäna nu när de rest sig efter Sovjetunionens fall. Denna stolthet över den egna historien verkar inte heller vara knuten till någon särskild epok. Det går lika bra att använda symboler från Sovjettiden som från Tsarepoken.


Den dystopiska version av verkligheten i väst som Russia Today ger, med våld, arbetslöshet och moraliskt förfall, kan också dyka upp i ryska musikvideos. Och då gärna i kontrast till den ryska livsglädjen med sina rosiga kinder och glada dragspelsrytmer. Detta är alltså vad Ukraina har att välja mellan om man får tro den världsbild som presenteras i ryska musikvideos.


Vi utgår gärna från att andra har samma intentioner som vi. Därför blir det svårt för oss i väst att ta in att Putin inte är intresserad av att framstå som demokrat. Hans ambition är att framstå som stark och värd att respektera. Detta är anledningen till att han låter oss se kosacker som piskar oppositionella på TV-nyheterna. Om vi istället tolkar Putins handlingar utifrån intentionen att vinna omvärldens respekt blir dessa nyhetsbilder genast mer begripliga.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser