Putin, Palin och Åkesson delar berättelse

av RetorikKalle

Katrine Kielos skriver idag i Aftonbladet om att den politiska situationen efter Rysslands ockupation av Krim inte är en repris på det kalla kriget och att Putin inte har någon stor berättelse som kan engagera utanför Ryssland. Hon menar att dagens situation skiljer sig från det kalla kriget då det fanns ”två stora ideologier, två ekonomiska system och två stora berättelser om världen”. Visst skiljer sig dagens situation från det kalla kriget. Men även idag står två berättelser mot varandra.

För visst har Putin en berättelse. Han har samma berättelse som Sarah Palin och Jimmie Åkesson. En berättelse om att det var bättre förr. En berättelse som kan kallas nostalgisk eller reaktionär. Putin, Palin och Åkesson ser alla sig själva som försvarare av sanna kristna värderingar mot vår tids moraliska förfall. I Putins version av berättelsen är det Ryssland och den ortodoxa kyrkan som har en särskild roll som försvarare av den sanna kristna läran och moralen. Samtidigt som framför allt den protestantiska men även i viss mån den katolska kyrkan anpassat sig till liberala värderingar har den ortodoxa kyrkan hållit fast vid traditionerna. Och medan USA har blivit vår tids Sodom och Gomorra så står Ryssland för konservativa värderingar.

När Putin förbjuder propaganda för homosexualitet så är det ett sätt att bygga denna berättelse om hur depraverade västliga värderingar hotar kärnfamiljen och moralen. På så sätt kan han också skapa allianser med högerextremister i Europa, konservativa i USA och kristna kyrkor i Afrika som alla motsätter sig HBTQ-rättigheter. Denna allians är en högst verklig maktfaktor. Nu senast lyckades den sätta stopp för alla framsteg inom FN vad gäller sexuella rättigheter. En av de liberala idéer som Putin och hans allierade motsätter sig är just idén att var och en själv ska ha rätt att bestämma vem de vill ha sex med, om de ska gifta sig och om de vill ha barn.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser