Så bereder Timbro vägen för samarbete med SD

av RetorikKalle

Vänsterpopulism är ett begrepp som Timbro försöker lansera i den svenska politiska debatten. Först kom Andreas Johansson Heinös rapport om risken för valframgångar i EU-parlamentsvalet för höger- och vänsterpopulistiska partier, Vinner populisterna Europaparlamentsvalet?. Och nu kommer Maktens ok, en rapport av Janerik Larsson om vad som händer när vänsterpopulistiska partier sitter med i regeringar.

Begreppet vänsterpopulism finns redan. Vad Timbro försöker göra är att ändra dess betydelse. Idag syftar begreppet ofta på vänsterregimer i Latinamerika. Timbro använder det för alla som står till vänster om Stefan Löfven.

Janerik Larsson stöter dock på problem när han ska definiera vad en vänsterpopulistisk ståndpunkt är. I praktiken blir definitionen att vänsterpopulisten är någon som befinner sig till vänster om det politiska mittfältet. I Sverige är det exempelvis vänsterpopulism att vara mot riskkapitalister i skolan, i Finland är det sunt förnuft: Eller som rapporten uttrycker det:

”Att erbjuda medborgarna valfrihet inom den offentliga verksamheten framstår i dagsläget som närmast otänkbart. I den typen av frågor ligger hela det politiska fältet i Finland betydligt till vänster om det svenska.”

Med hjälp av dessa rapporter sätter Timbro stämpeln vänsterpopulister på Vänsterpartiet. På så sätt skapar de en bild av det svenska politiska landskapet där Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet är lika goda kålsupare. SD och V ska framstå som två populistiska partier på varsin ytterkant.

Därigenom försöker Timbro ändra synen på samarbete med Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna gav genom det rödgröna samarbetet Vänsterpartiet en godkänt-stämpel. V var tillräckligt rumsrent för att S skulle kunna tänka sig att ingå i samma regering. Om nu SD och V är samma sorts partier så är det ju inte orimligt att SD efter valet ingår i en borgerlig regering. Särskilt om man lägger till den senaste rapportens budskap att populistiska partier alltid förlorar på att sitta i regering eftersom deras väljare straffar dem när de tar ansvar.

Medan många är oroliga över att Jimmie Åkesson ska få större inflytande över svensk politik efter valet, så varnar Timbro för vänsterns inflytande över Socialdemokraterna i form av Daniel Suhonen och Jonas Sjöstedt:

”Socialdemokratins värsta fiende är inte Alliansen, utan den vänsterpopulism som nu växer i och kring Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.”

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser