En bra bok om att hålla tal

av RetorikKalle

Retorik kan vara många olika saker. När någon ber mig tipsa om en bra bok om retorik behöver jag därför veta vad hen vill ha retoriken till. Handlar det om att bli bättre på att hålla tal, om att lära sig övertyga andra eller om att få ett verktyg för att analysera kommunikation?

För den som vill bli en bättre talare rekommenderar jag Lennart Hellspongs bok Konsten att tala. Hellspong använder de klassiska retoriska begreppen för att beskriva hur man utformar, organiserar, memorerar och håller tal.

Den som läser Konsten att tala kommer som en bonus att upptäcka att den retoriska begreppsapparaten kan användas till mycket mer än bara att hålla tal. I själva verket är retoriken en verktygslåda både för att analysera och utforma övertygande kommunikation.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser