En bra bok om att övertyga

av RetorikKalle

När retorikexperter får vara med i media så är det oftast för att bedöma en politikers insats efter ett tal eller en debatt. Retoriken reduceras till en bedömning av hur väl någon uttrycker sig. Detta speglar en insnävning i retorikens roll. Från att under antiken ha varit en generell vetenskap för kommunikation förvandlades retoriken med tiden till en lära för konsten att uttrycka sig väl. Lyckligtvis har nu vinden vänt och retoriken är på väg att återta sin rättmätiga plats. Än så länge existerar dock den snäva och breda synen på retorik parallellt.

Kurt Johannessons bok Retorik eller konsten att övertyga speglar denna smala syn på retorik. Här handlar det om att låta sig inspireras av goda talare för att själv bli bättre på att övertyga. Det är en lättläst och spännande bok. Men om man vill lära sig talekonsten från grunden eller använda retorikens verktygslåda för att utforma och analysera övertygande budskap så finns det bättre böcker.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser