En bra bok om kommunikationsteori

av RetorikKalle

Retoriker klagar ofta på att retorik är en missförstådd vetenskap. Ordet retorik används gärna som ett skällsord för att anklaga någon för att bara prata istället för att handla, eller för att dölja en ful verklighet med vackra ord. Men retorik kan vara så mycket mer än fagert tal.

Jens Elmelund Kjeldsens bok Retorik idag, introduktion till modern retorikteori är en bra bok att börja med för dig som vill använda retoriken som en kommunikationsteori. Författaren går visserligen igenom de klassiska teoretikerna, men fokus ligger på de senaste decenniernas snabba utveckling inom teoribygget.

Samtidigt erkänner Jens Elmelund Kjeldsen att det viktiga för retoriska argument inte är om de logiskt sett är giltiga, utan huruvida de är övertygande för mottagarna. Så nog finns det fog för misstänksamheten mot retorik. Den som lär sig retorik får nämligen ett övertag när det gäller att övertyga.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser