SVT:s vilseledande vinkling av invandringsopinionen

av RetorikKalle

SVT gör idag en nyhet på en Sifomätning de beställt om svenskarnas inställning till flykting- och invandringspolitiken. Den vinkel SVT väljer är att andelen som tycker att Sverige tagit emot för många invandrare ökar. Genom att välja denna vinkel styr SVT hur undersökningen tolkas. Vi får en debatt om hur många av väljarna som gillar SD:s invandringspolitik och huruvida andra partier borde prata mer om invandring och integration.

Men den fråga SVT väljer att lyfta fram är bara en av flera i undersökningen. De kunde lika gärna valt vinkeln att varannan svensk vill att kommunerna inte ska ha rätt att välja om de vill ta emot flyktingar. Eller varför inte välja vinkeln att en majoritet av svenskarna tycker att det är bra att alla flyktingar från Syrien får permanent uppehållstillstånd i Sverige?

Om SVT valt någon av dessa alternativa vinklar skulle bilden av den svenska opinionen blivit en annan. Men ingen av dessa vinklar kan ensam ge en rättvisande bild av opinionen. Och detta är ett generellt problem med hur media väljer att rapportera om opinionsundersökningar. Istället för att försöka ge en balanserad bild väljer man, i jakten på en spännande berättelse, en vinkel som är så spektakulär som möjligt. Resultatet blir en debatt som utgår från en förenklad och snedvriden bild av verkligheten.

Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

Annonser